UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

Nedaří se vám počít dítě přirozenou cestou? Naši lékaři pro vás najdou to nejúčinnější a nejsnadnější řešení, jak dosáhnout vysněného dítěte.

Preimplantační genetická diagnostika PGD/PGS

Preimplantační genetická analýza představuje soubor vyšetření, pomocí kterých můžeme odhalit genetické abnormality embrya před jeho přenosem do dělohy matky.

K preimplantační genetické analýze embryí lze přistupovat dvojím způsobem:  

  • preimplantační genetickou diagnostikou (PGD) prováděnou cíleně pro vyvrácení potenciálního genetického poškození známého například u rodičů,
  • preimplantačním genetickým screeningem (PGS), při kterém sledujeme poruchy počtu chromozomů (aneuploidie).

Soubor preimplantační genetický screening a preimplantační diagnostika souhrně označují jako PGD (preimplantační genetická diagnostika).

Proč se PGD provádí?

Mnoho závažných geneticky podmíněných onemocnění u člověka je způsobeno početními nebo strukturními změnami chromozomů. Vrozené poruchy chromozomů mohou být zděděny od rodičů či vznikají nově v důsledku mutací postihujících pohlavní buňky (gamety) či raná stadia vývoje embrya.

Z odborných studií vyplývá, že tyto vrozené poruchy chromozomů mohou být významnou příčinou neplodnosti, způsobovat opakované potraty či narození dítěte s vážnými vrozenými vadami.

Nejznámějším takovým onemocněním je Downův syndrom, způsobený nadpočetným chromozomem 21. Bylo také prokázáno, že podíl geneticky abnormálních embryí stoupá úměrně s věkem ženy.

Co všechno se pomocí PGD/PGS vyšetřuje?

Nejčastěji se vyšetřují odchylky v počtu chromozomů, čímž se snižuje riziko potratu či narození dítěte s těžkou vrozenou vadou. Dále se vyšetřují poruchy samotných genů na chromozomech. Gen je dědičná informace, podle níž se vytváří podoba a funkce organismu. Při chybě v genu může vzniknout onemocnění.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.